Õpetajad pole tänapäeval enam infoallikad, vaid seoste loojad ja väärtushoiakute kujundajad. Nende ülesanne on arendada õppijas kriitilist ja loovat mõtlemist, analüüsioskust, ettevõtlikkust, meeskonnatööd ning kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust.

Õpetajate töö eesmärk on luua klassiruumis lapsele arenemiseks vaimselt ja füüsiliselt turvaline ning meeldiv keskkond. Õpetajad loovad õppetööks sobivad tingimused ning suunavad, juhivad ja kavandavad õppeprotsessi. Õpetajad harivad lapsi. Seepärast on nende töö väga vastutusrikas.

Õpetajad on suurepärased! Kui soovid oma kallist õpetajat või lapse õpetajat tänada selle vastutusrikka töö eest, mis see aasta oli paljude väljakutsetega, siis aitan heameelega Sul teha meeldejääva kingituse!

Meilt saab osta ka Uinuvaid Roose, mis on vähemalt aasta aega veel ilusad.
Uinuv Roos maksab 15€
40×40 cm Padi maksab 24€ (hinna sees standard pehme sisupadi)
Padi + Uinuv Roos maksab kokku 35€ (hinna sees standard pehme sisupadi)

Teiste inimeste õpetamine ja juhendamine eeldab suhtlemis- ning koostööoskust, kannatlikkust, emotsionaalset tasakaalukust, sallivust ja pingetaluvust. Sõbralikkus ja südamlikkus tulevad kasuks lastega heade suhete loomisel.

Samas tuleb õpetajatel olla järjekindel, piisavalt range ja otsustusvõimeline. Tähtis on algatus- ja organiseerimisvõime, oskus analüüsida ning uut teavet õpilastele selgitada.

Lõpetame selle kooliaasta positiivselt ning meeldejääva kingitusega!